Vi har musklerna, kompetensen och viljan att växa med er!

Älö Trä AB producerar och levererar trähuskomponenter till byggindustrin. Vi produktutvecklar, förädlar och optimerar både produkter och produktionen med smart produktion och Lean-tänk. Tänk dig vad vi tillsammans kan åstadkomma med Älö Trä-metoden – effektivare produktion, ökad kvalitet till en lägre kostnad. Låter väl bra, eller hur!

  • Toaletthus

    Vi levererar nyckelfärdiga toalettbyggnader, klart för användning direkt.

  • Migraflex

    Våra boendemoduler Migraflex är kostnadseffektiva, flexibla och mobila.