Om Älö Trä AB

Älö Trä AB har fokus på hållbart företagande

Ett hållbart företag är ett företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas.

Hållbart företagande handlar bland annat om att spara på egna resurser och minska den negativa miljöpåverkan

Vi har fyra prioriterade områden som vi fokuserar på.

Kunden: vi ska bidra till att utveckla kundens affär

Medarbetarna: vi ska ge utvecklande och motiverande arbetsuppgifter

Samhället: vi ska ta miljöhänsyn och socialt engagemang 

Ägarna: vi ska nå långsiktig lönsamhet