Fakta om Älö Trä

Affärsidé

 Vi levererar kompletta sanitetshus och trähuskomponenter som ger rationella och kostnadseffektiva lösningar för anläggningsägare och byggnadsproducenter och deras kunder.

 

Mission

Älöträ ska medverka till att höja toalettkomforten på offentliga platser i Sverige och bidra till att vidareutveckla industrialiserad svensk trähusproduktion.

Historik

Företaget, som ägs av företagsledningen, etablerades 2005 för att tillverka toaletthus av den skog som blåste ned på familjens skogsfastighet vid Gudrun-stormen. En större maskinhall på Nästegården byggdes om till produktionslokal.  År 2013 behövde vi växa ytterligare och hyrde därför även gamla båtbyggarskolan i Storebro.

Vår expansion gjorde oss dock fortfarande trångbodda. År 2014 etablerade vi oss på träklustret Fanerfabriken i Vimmerby, där vi disponerar 3500 m2 i produktionslokaler. Vi har här skapat ett produktionsflöde med ett Lean-synsätt för att få en optimal industriell tillverkning av trähuskomponenter och toaletthus. I augusti 2015 etablerade vi även en produktionsenhet på Welux-området i Västervik.

 

Organisation

Vi är för närvarande ca 30 personer i verksamheten. Vi befinner oss i en expansiv tillväxtfas och kommer att behöva förstärka våra produktionsenheter i Vimmerby och Västervik med både produktionsplanerare och yrkesarbetare.

 

Utveckling

Genom kompetensnätverk har vi  nära samarbete med flera företag och utvecklingscentra.

Vi deltar även i  utvecklingsprojektet Smart Housing Småland, har nära samarbete med Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar, Nässjö Träcentrum samt Lean Bygg Forum.

    

 

Större kunder och leveranser

Älöträ AB är prioriterad leverantör av trähuskomponenter till flera trähusproducentr t.ex. Hjältevadshus, Myresjöhus och Boklok Housing AB inom Skanska-koncernen.

Större leveranser av sanitetsanläggningar har skett bland annat till Karlskrona kommun, Vimmerby kommun och Höganäs kommun samt länsstyrelserna i Värmland, Östergötland och Skåne (naturreservats-ansvariga).

I Västervik tillverkar vi bland annat boenden för nyanlända. Premiärleveransen sker i oktober 2015 med 4 hus  till Västerviks Bostadsbolag. Dessa hus ingår i den så kallade Västerviksmodellen, som är en ny metod att ta emot och integrera nyanlända i samhället.