Kvalitet och Miljö

 

I vår kvalitets- och miljöpolicy visar vi vad kvalitet och miljö betyder för oss.

Med hjälp av vårt certifierade ledningssystem har vi säkerställt att vi har rätt förutsättningar för att nå upp till den policyn. Vårt certifikat hittar du här:  Certifikat sv.  or here: Certificate eng.

Vi tar vårt producentansvar för våra förpackningar genom att vara ansluten till FTI, se anslutningsbevis

VÅR KVALITETS- OCH MILJÖPOLICY

För oss innebär rätt kvalitet att svara upp till och helst överträffa våra kunders förväntningar på den produkt som Älöträ AB levererar.

Vi ska genom aktivt miljöarbete medverka till att minska den negativa miljöpåverkan.

 

Rätt kvalitet innebär att vi:

tar reda på kundens behov och förväntningar på Älöträ AB

väljer råvaror och komponenter som har hög hållbarhet och lång livslängd

ständigt förbättrar befintliga produkter och utvecklar nya produkter efter kundernas önskemål och tips.

 

 

Aktivt miljöarbete innebär att vi:

utvecklar och tillverkar egna produkter som bidrar till minskad miljöpåverkan

ständigt arbetar med förbättringar som leder till minskad påverkan på miljön

väljer i första hand träråvaror från miljöcertifierade skogar

väljer transporter som ger så lite utsläpp som möjligt

använder energin effektivt till uppvärmning och produktion

uppfyller myndigheternas krav på våra produkter och dess tillverkning samt bistår våra kunder så att även de uppfyller myndigheternas krav på våra produkters användning.