Våra processer

Med hjälp av en tydlig bild över vår verksamhets olika arbetsflöden kan vi styra och vidareutveckla verksamheten inklusive produktion och produkter.

I december 2013 blev vi certifierade mot alla tre standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. Det är vi verkligen stolta över. Endast ca 700 av 750 000 företag i Sverige har lyckats med att få sitt integrerade ledningssystem certifierat mot alla dessa tre standarder.

Allt bygger på att vi har grepp över vår verksamhet och säkerställer innehållet i alla arbetsflöden mot kundnytta, lönsamhet, miljöpåverkan och motiverade medarbetare.

Våra processer: Processkarta Älöträ.doc