Flexibilitet

Genom goda relationer, lyhördhet och flexibelt nytänk, löser vi kundernas utmaningar kostnadseffektivt. Allt från trähuskomponenter till yttre anslutningar med komplementbyggnader.

Exempel på önskemål vi har förverkligat: Komplementbyggnader (upp till 30m långa), ramper, entrékassetter, pergolas, loftgångar, takgavelkassetter, takkassetter, gavelspetsar, innerväggar, lägenhetsskiljande väggar, ytterväggar och bjälklag.