Flexibilitet

Genom goda relationer, lyhördhet och flexibelt nytänkande, löser vi kundernas utmaningar från trähuskomponenter, yttreanslutningar till komplementbyggnader kostnadseffektivt.

Exempel på önskemål från kunder som vi har förverkligat och producerat: komplementbyggnader (upp till 30m långa), ramper, entrékassetter, pergolas, loftgångar, takgavelkassetter, takkassetter, gavelspetsar, innerväggar, lägenhetsskiljandeväggar, ytterväggar och bjälklag