Kompetens

Mångårig arbete tillsammans med de bästa i trähusindustribranschen har utvecklat oss till en mycket kompetent leverantör.

Vi erbjuder egenutvecklade produkter, legotillverkning och systemleveranser som produceras med industriellt nytänk med utmärkt totalekonomi för våra samarbetspartners.

För att säkerställa högsta kvalitet på ett hållbart sätt jobbar vi enligt vårt verksamhetssystem som är certifierat enligt ISO 14001, ISO 9001 samt OSHA 18001. Vår konstruktionsavdelning jobbar i Revit CAD-program.

Vi har en papperslös produktion där all rapportering, informationsinhämtning, ritningshantering mm sker via läsplattor. Läsplattorna är kopplade till vårt MPS-system som garanterar en kostnadseffektiv tillverkning.