Kontakt

Morgan Svensson

Produktionschef/Försäljning

076 175 40 01
Stefan Gustafsson

VD

072 333 90 01
Bernt Björlin

Försäljning

073-804 90 19
Jens Fredriksson

Inköpschef

073 507 13 60
Feras Alshikh Mohammad

Konstruktion

076 042 50 05
Amr Almokdad

Planering/Beredning

073-806 90 01
Steve Svensson

Produktionsledare

076 020 96 29