0492-250 05

Kontakt

Morgan Svensson

Produktionschef/Försäljning

076 175 40 01

Stefan Gustafsson

Försäljning

072 333 90 01

Bernt Björlin

Försäljning

073-804 90 19

Jens Fredriksson

Inköpschef

073 507 13 60

Feras Alshikh Mohammad

Konstruktion

076 042 50 05

Amr Almokdad

Planering/Beredning

073-806 90 01

Steve Svensson

Produktionsledare

076 020 96 29

Kontakta oss