Jobba hos oss

Vår framgång är beroende av våra medarbetares trivsel och inställning till arbetet. Vi har en platt organisation som skapar ansvar och engagemang. Hos oss har du stora möjligheter till ett utvecklande och varierande arbete.
Vi har synliggjort vår verksamhet i form av arbetsflöden, som vi kallar processer. Det gemensamma huvudmålet för samtliga arbetsflöden/processer är att uppfylla kraven och förväntningarna hos företagets olika intressenter –  främst vår kund men även medarbetaren, myndigheterna, ägarna med flera.

I varje process har vi identifierat vilka kompetenser det krävs för att kvalitetssäkra resultatet av det vi utför, det vill säja att rätt sak blir utfört på rätt sätt i rätt tid. Att jobba hos Älö Trä innebär stimulerande och utmanande arbetsuppgifter med möjlighet till personlig utveckling. 

Vi är nu i en stark tillväxtfas och behöver därför förstärka vår organisation vid vår produktionsanläggning i Vimmerby med flera tjänster. Därför söker vi:

Key Account Manager Älö Trä

Vid utveckling och tillverkning av produkter samt framställning av tjänster inom byggindustrin krävs ett samspel och en samverkan mellan en rad funktioner inom och mellan organisationer. För att skapa effektiva processer krävs en helhetssyn och förståelse för de tjänster och komponenter som påverkar slutprodukten. 
Som KAM har man en central uppgift i Älö Trä, där själva kunderbjudandet ska utformas utifrån att bidra med mesta möjliga kundvärde och vinst för företaget. Att ha ett holistiskt angreppssätt och vara lyhörd samt att proaktivt kunna sätta sig in i kundens kommande behov är alla viktiga egenskaper hos en KAM.
Uppdraget för KAM är att med beaktande av ovanstående, tillsammans med Inköp, Produktion, Produktionsteknik, Huvudplanering/Produktionsberedning och Ekonomi medverka till att produkter och tjänster från Älö Trä levereras i tid och med samma höga kvalitet oavsett kund och utförare. 
Vidare innebär uppdraget att vårda relationer med kunder, leverantörer och intressenter utifrån ett långsiktigt helhetsperspektiv.
Uppdraget innebär också en övergripande medverkan till en bra och säker arbetsmiljö inom företaget.

KAM på Älö Trä AB innebär att man ansvarar för att utveckla kunden långsiktigt, både gällande volym och lönsamhet. KAM har ett övergripande ansvar för att utveckla företagets relation till kunden. Som KAM har man en fot hos kunden och en hos det egna företaget. Genom att fokusera på båda parterna skapar en KAM lönsam och uthållig tillväxt för både kunden och det egna företaget.
KAM handlar om långsiktigt och strategiskt arbete, upprätta och underhålla kundrelation. Att analysera kundens behov på kort och lång sikt. Samt att sträva mot partnerskap. 
Försäljningsuppgifter
Analys -> offert -> ordererkännande -> projektuppstart
Legotillverkning: Analysera, prissätta/kalkylera, offerera, ordererkänna artiklar ägda av kund
Avropsartiklar: Upprätta och underhålla prislista 
Egna produkter: Analysera, leda utveckling/produktunderhåll, prissätta/kalkylera, offerera, ordererkänna artiklar ägda av Älö Trä.

Projektledning
Beställa konstruktion, driva framtagning av tillverkningsritningar
Föra diskussioner med kund rörande frågor som uppkommer vid framtagning av tillverkningsritningar
Regelbundet göra avstämningar med inköp att materialanskaffning följer plan
Ta emot och driva korrigeringar i kundorder (leveranstid/materialval/tillägg osv). Avisera leveranser och tillhandahålla leveranshandlingar.
Kvalitetsuppföljning 
Närvara vid montage på byggplats och sammanställa ev. avvikelser
Ta emot och hantera reklamationer -> överlämna till kvalitetsansvarig
Stötta (delvis leda) analys av kvalitetsbrister
Stötta framtagandet av korrigeringar i underlag inför kommande order
Kvalifikationer
• Avslutad akademisk utbildning inom exempelvis bygg, industriell ekonomi, ingenjör eller motsvarande erfarenhet
• Tidigare erfarenhet av B2B-försäljning, starkt meriterande
• Tekniskt intresse 
• B-körkort
• Du uttrycker dig väl i tal och skrift, även på engelska

För att trivas i rollen som KAM på Älö Trä tror vi att du är målmedveten och har ett intresse av att göra affärer. Här erbjuds du att arbeta på ett tillväxtbolag där entreprenörsanda, initiativ och glädje är viktiga delar. Vidare drivs du av en föränderlig miljö där du tar eget ansvar för ditt arbete och prioritering. Som person är du även organiserad och strukturerad samt trivs du med att arbeta tätt tillsammans med kollegor. Du har en anpassningsbar kommunikativ förmåga som kommer till användning vid relationsskapande och byggandet av förtroende hos dina kunder.

Vid frågor, kontakta: info@alotra.se  eller tfn 0492-25005, Stefan Gustafsson
Intresserad? Skicka CV med personligt brev och referenser. 
Skicka din ansökan på info@alotra.se

 
Adress till
Älö Trä AB
Box 17
59821 VIMMERBY

 

Snickare/ Träindustriarbetare

Är du snickare/träarbetare och trött på kalla vintrar ute på bygget eller att ligga borta i veckorna?
Älö Trä erbjuder dig en fast arbetsplats under tak året runt i sköna Småland. Vi söker dig som brinner för träproduktion och teamarbete och som vill vara med på vår expansiva resa. 

Älö Trä tillverkar prefabricerade småhus och komponenter till trähusproducenter samt sanitetsanläggningar till offentliga miljöer. Vi är idag ca. 40 anställda men befinner oss i en expansiv tillväxtfas och behöver därför förstärka vår organisation med yrkesarbetare. 

Vi jobbar ständigt med att förbättra vår verksamhet för att erbjuda våra kunder bra kvalitet och en bra arbetsmiljö för våra anställda. Nu söker vi flera nya medarbetare, även seniorer, till vår fabrik i Vimmerby. Vi söker dig som är positiv till teamwork, förbättringsarbete och en miljö i förändring och gärna med el- och vvs kunskap. 

Minimikrav: 
Erfarenhet inom träproduktion, Ritningsläsning, Svenska/Engelska

Meriterande är:
Bygg- och anläggningsutbildning, träarbetare, träindustri, truckkort, säkra lyft utbildning, el och vvs kunskap. 

Vid frågor, kontakta: info@alotra.se  eller tfn 0492-25005
Intresserad? Skicka CV med personligt brev och referenser. 

Om lön
Enl. kollektivavtal

Adress till Älö Trä AB
Älåkragatan 7, Vimmerby
Postadress
Älö Trä AB
Box 17
59821 VIMMERBY