Partnerskap

Vi eftersträvar långsiktiga partnerskap med våra kunder. Transparens och tillit är viktiga nyckelord. Vår vision är att tillsammans med våra kunder skapa en lika effektiv försörjningskedja inom trähusindustrin som inom bilindustrin.

Tillsammans med våra kunder jobbar vi för lägsta möjliga totalkostnad. En lägsta totalkostnad innehåller inte bara komponentkostnaden utan alla andra kostnader i en affär: transportkostnader, emballage, transaktionskostnader, logistikkostnader, kapitalbindning mm…

För att nå lägsta totalkostnad krävs ett partnerskap mellan Älö Trä och vår kund där vi gemensamt jobbar med att sänka ingående kostnader.