Partnerskap

Vi eftersträvar ett långsiktigt partnerskap med våra kunder där transparens och tillit är viktiga nyckelord. Vår vision är att tillsammans med våra kunder skapa en lika effektiv försörjningskedja inom trähusindustrin som inom bilindustrin.

Tillsammans med våra kunder jobbar vi för lägsta totalkostnad som möjligt. En lägsta totalkostnad innehåller inte bara komponentkostnaden utan alla andra kostnader som är delar av en affär: transportkostnader, emballage, transaktionskostnader, logistikkostnader, kapitalbindning, mm…

För att nå lägsta totalkostnad krävs ett partnerskap mellan Älö Trä och vår kund där vi gemensamt kan jobba med att sänka alla ingående kostnader.