HBV-Jarnvitrol-opt

Fristående tvättstugor

Behov av fristående tvättstugor i markplan är stort och Älö Trä tillverkar fristående tvättstugor i olika storlekar. Tillverkning och montage av tvättstugor sker i fabrik på träbjälklag eller på betongbjälklag. Invändigt bestyckas tvättstugan med tvättmaskiner med system för bokning och dosering av maskinerna. Provkörning och test sker innan leverans. Tvättstugorna levereras färdiga till byggplats där anslutning av el och VA sker via en anslutningspunkt. Förfaringssättet innebär kort installationstid på plats i bostadsområdet.
Storleken på den fristående tvättstugan kan anpassas efter antalet bostäder som den ska serva. Exteriört är det möjligt att göra förändringar av fasad, taklösning eller annat för anpassning till befintlig miljö.

Projekt

Älö Trä har ytterligare ett verksamhetsområde för att möta efterfrågan av tvättstugor.Behovet av trygga tvättstugor i markplan med hög genomsiktlighet och tillgänglighet är ett…