Nkvill

Norra kvill

I samband med upprustning av Norra kvills nationalpark har Älö Trä byggt och levererat toaletthus med tillhörande miljöstation beställare är Kalmar länsstyrelse 

Toaletten är utrustad

  • Nödig Toalettstol
  • Urinseparerad tank
  • Inredning Älö standard rostfri