20210617_082637

Oskarshamn

Under försommaren 2021 levererades två härligt placerade strandtoaletter till Oskarshamns kommun

Byggnaderna är uppdelade. En del toalett och en del omklädningsrum. Fungerar utan el, vatten och avlopp och är producerad helt färdig på våra fabrik i Vimmerby. 

  • Stående fasspontpanel behandlad med Järnvitrol
  • Betongbjälklag för att enkelt kunna flytta bygganden för nya framtida behov
  • Röda trädörrar 
  • Invändig beklädnad, vandalsäkra våtrumspaneler av laminat
  • Toalettstol Nödig 
  • Rostfri inredning Älö Standard
  • Solcellsdriven belysning     

Genom att använda oss av tanklösning löser vi behoven på svåra och unika platser där vatten och avlopp inte finns tillgängligt. 

Slamtank Mulltvåan är en tät tank som separerar fekalierna från vätskan. Därigenom minskas avsevärt den karaktäristiska latrinlukten som uppstår när fekalier och urin blandas. Vätskan samlas upp i separat utrymme i tanken och slam tömmes via separat anslutning. Slamtank Mulltvåan std. är typgodkänd av SP/CE-märkt.  Std. 3 kbm