Gudrun Rasta

Vimmerby stadskärnaVi på Älö Trä tycker inte att man ska behöva tumma på komforten för att få en hygienanläggning som är vandalsäker, lättstädad och inte har en hög driftkostnad. Därför har vi tagit fram toalettanläggningen Gudrun Rasta, en sanitetsanläggning som uppfyller alla dessa punkter.

Besökare till anläggningar för turism och upplevelseattraktioner kräver modern hygienkomfort och höga krav på hygienanläggningar i städer, på rastplatser och friluftsanläggningar.
Gudrun Rasta har utvecklats för att tillgodose just dessa krav på komfort samtidigt som den även har låga driftkostnader samt är lättstädad.

Vi anpassar självklart design och utseende efter kundens behov och krav och jobbar med vackert svenskt trämaterial som både uppfyller krav som miljövänligt och långsiktig hållbarhet.
Beroende på behov kan vi erbjuda upp till 3 toalettutrymmen i samma byggnad, varav ett utav dessa utrymmen är tillgänglighetsanpassat enligt Boverkets krav i BFS 2011:5 och ALM2 (Tillgänglighet på allmänna platser).

Vill du veta mer om toalettanläggningen Gudrun Rasta eller har frågor som du inte hittar svaren på här på sidan, så är du välkommen att kontakta oss via mail info@alotra.se  eller telefon 0492-250 05.

Gudrun Rasta är en hygienanläggning som

  • är lättstädad med låga driftkostnader 
  • tål vandalpåverkan och klotter 
  • är tillgänglighetsanpassad
  • kan anslutas till el, vatten och avlopp omedelbart vid leveransen 
  • har 1 - 3 toalettrum, varav ett är tillgänglighetsanpassad enligt Boverkets krav i BFS 2011:5 och ALM2 (Tillgänglighet på allmänna platser) 

Äskhult kulturby, Kungsbacka, utedass

Flexibla wc-lösningar, t.ex.

  • anslutning till externt vatten- och avloppsnät
  • autonomt Va-system med egen vatten- och avloppstank samt extremsnålspolande  vakuumtoaletter
  • vattenfria urinoarer
  • förbränningstoaletter

Toalettbyggnaden levereras komplett färdig, klar att anslutas till extern el och Va.

 

Trä är vackert!

 Den svenska träråvaran lyfts fram allt mer som ett betydelsefullt byggmaterial i den offentliga miljön. 

Det har blivit ett fokus på trämaterialets fördelar inte minst ur miljösynpunkt,  förnyelsebar råvara med relativ låg energiförbrukning i förädlingskedjan.

Vi utgår från den svenska träråvaran i form av ett träbaserat koncept på offentliga toaletter som uppfyller krav på långsiktig hållbarhet.

 

PRIS: Begär offert.