Fakta om Älö Trä

Affärsidé

Vår affärsidé är att genom goda relationer, lyhördhet och flexibelt nytänk leverera industriellt producerade funktionella och miljövänliga byggnadslösningar till bostadsproducenter & anläggningsägare. 

Historik

Företaget, som ägs av Peter Anemyr, etablerades 2005 för att tillverka toaletthus av den skog som blåste ned på familjens skogsfastighet vid Gudrun-stormen. En större maskinhall på Nästegården i byn Älö byggdes om till produktionslokal. År 2013 behövde vi växa ytterligare och hyrde därför även gamla båtbyggarskolan i Storebro. 

Vår expansion gjorde oss fortfarande trångbodda. År 2014 etablerade vi oss på träklustret Fanerfabriken i Vimmerby, där vi disponerar 3500 m2 produktionslokaler. Vi har här skapat ett produktionsflöde med ett Lean-synsätt för att få en optimal industriell tillverkning av trähuskomponenter och toaletthus.

Organisation

Vi är för närvarande ca 40 personer i verksamheten. Varav ca 30 yrkesarbetare.

Utveckling

Genom kompetensnätverk har vi nära samarbete med flera företag och utvecklingscentra.

Vi deltar även i  utvecklingsprojektet Smart Housing Småland, har nära samarbete med Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar, Nässjö Träcentrum samt Lean Bygg Forum. 

Större kunder och leveranser

Älö Trä AB är prioriterad leverantör av trähuskomponenter till flera trähusproducenter t.ex. Anebyhusgruppen, Peab PGS, Hjältevadshus AB, Vida Building AB, Åtvidabergs Takvåningar AB, OBOS/Myresjöhus och Boklok Housing AB inom Skanska-koncernen.

Större leveranser av sanitetsanläggningar har gått bland annat till Karlskrona, Vimmerby och Höganäs kommuner samt länsstyrelserna i Värmland, Östergötland och Skåne (naturreservats-ansvariga).