Fakta om Älö Trä

Affärsidé

Vår affärsidé är att genom goda relationer, lyhördhet och flexibelt nytänk leverera industriellt producerade, funktionella och miljövänliga byggnadslösningar till bostadsproducenter och anläggningsägare.

Historik

Företaget, ägt av Peter Anemyr, etablerades 2005 för att tillverka toaletthus av den skog som blåste ner på familjens skogsfastighet under Gudrunstormen. En större maskinhall på Nästegården i byn Älö byggdes om till produktionslokal.

 

År 2013 behövde vi växa ytterligare och hyrde därför gamla båtbyggarskolan i Storebro. Fortsatt expansion gjorde oss ändå trångbodda. År 2014 etablerade vi oss på träklustret Fanerfabriken i Vimmerby, där vi disponerar 3500 m2 produktionslokaler. Här har vi skapat ett produktionsflöde med Lean-synsätt och en optimal industriell tillverkning av trähuskomponenter och toaletthus.

 

Organisation

Vi är för närvarande ca 40 personer i verksamheten. Varav ca 30 i produktionen.

Utveckling

Genom kompetensnätverk har vi nära samarbete med flera företag och utvecklingscentra.

Vi deltar i utvecklingsprojektet Smart Housing Småland, har nära samarbete med Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar, Nässjö Träcentrum samt Lean Bygg Forum. 

Större kunder och leveranser

Älö Trä AB är prioriterad leverantör av komponenter till trähusproducenter som Anebyhusgruppen, Peab PGS, Hjältevadshus AB, Vida Building AB, Åtvidabergs Takvåningar AB, OBOS/Myresjöhus och Boklok Housing AB inom Skanska-koncernen.

Större leveranser av sanitetsanläggningar har gått bland annat till Karlskrona, Vimmerby och Höganäs kommuner samt länsstyrelserna i Värmland, Östergötland och Skåne (naturreservatsansvariga).