Kvalitet och Miljö

Vår kvalitets- och miljöpolicy visar vad kvalitet och miljö betyder för oss.

Med hjälp av vårt certifierade ledningssystem har vi säkerställt rätt förutsättningar för att nå upp till vår policy. Vårt certifikat hittar du här:  Certifikat sv,  or here: Certificate eng. Vi tar vårt producentansvar för förpackningar genom anslutning till FTI, se anslutningsbevis.

Vår kvalitets- och miljöpolicy

För oss innebär rätt kvalitet att svara upp till - och helst överträffa - våra kunders förväntningar på produkten som Älö Trä AB levererar. Vi ska genom aktivt miljöarbete medverka till att minska den negativa miljöpåverkan.

Rätt kvalitet innebär att vi:

Tar reda på kundens behov och förväntningar på Älö Trä AB. Väljer råvaror och komponenter som har hög hållbarhet och lång livslängd. Ständigt förbättrar befintliga produkter och utvecklar nya efter kundernas önskemål och tips.

Aktivt miljöarbete innebär att vi:

Utvecklar och tillverkar egna produkter som bidrar till minskad miljöpåverkan. Ständigt arbetar med förbättringar som leder till minskad påverkan på miljön. Väljer i första hand träråvaror från miljöcertifierade skogar. Väljer transporter som ger så låga utsläpp som möjligt. Använder energi effektivt vid uppvärmning och produktion.Uppfyller myndigheternas krav på våra produkter och dess tillverkning, samt bistår våra kunder att nå myndigheternas krav på våra produkters användning.