Om Älö Trä Vimmerby AB

Älö Trä Vimmerby AB har fokus på hållbart företagande

Ett hållbart företag är ett företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas. Hållbart företagande handlar bland annat om att spara på egna resurser och minska negativ miljöpåverkan.

Vi produktutvecklar, förädlar och optimerar både produkter och system. I produktionen jobbar vi med Lean-tänk utifrån ett eget starkt koncept. Med stöd av ett unikt MPS-system anpassat för trähusindustrin jobbar vi för att skapa en smart och kostnadseffektiv produktion.

Vi har fem prioriterade områden:

Kunden: Vi ska bidra till att utveckla kundens affär.

Medarbetarna: Vi ska ge utvecklande och motiverande arbetsuppgifter.

Produktionen: Utifrån våra principer och arbetsstandarder utföra en kostnadseffektiv tillverkning.   

Samhället: Vi ska ta miljöhänsyn och visa socialt engagemang.

Ägarna: Vi ska nå långsiktig lönsamhet.