Om Älö Trä AB

Älö Trä AB har fokus på hållbart företagande

Ett hållbart företag är ett företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas. Hållbart företagande handlar bland annat om att spara på egna resurser och minska den negativa miljöpåverkan.

Vi produktutvecklar, förädlar och optimerar såväl produkter som system och i produktionen jobbar vi med Lean-tänk. Med stöd av ett unikt MPS-system anpassat för trähusindustrin jobbar vi för att skapa en smart-  och kostnadseffektiv produktion.

Vi har fyra prioriterade områden som vi fokuserar på.

Kunden: vi ska bidra till att utveckla kundens affär
Medarbetarna: vi ska ge utvecklande och motiverande arbetsuppgifter
Samhället: vi ska ta miljöhänsyn och socialt engagemang
Ägarna: vi ska nå långsiktig lönsamhet