Om Älö Trä AB

Älö Trä AB har fokus på hållbart företagande

Ett hållbart företag är ett företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas. Hållbart företagande handlar bland annat om att spara på egna resurser och minska negativ miljöpåverkan.

Vi produktutvecklar, förädlar och optimerar både produkter och system. I produktionen jobbar vi med Lean-tänk. Med stöd av ett unikt MPS-system anpassat för trähusindustrin jobbar vi för att skapa en smart och kostnadseffektiv produktion.

Vi har fyra prioriterade områden:

Kunden: Vi ska bidra till att utveckla kundens affär.
Medarbetarna: Vi ska ge utvecklande och motiverande arbetsuppgifter.
Samhället: Vi ska ta miljöhänsyn och visa socialt engagemang.
Ägarna: Vi ska nå långsiktig lönsamhet.