Våra processer

En tydlig bild av alla arbetsflöden gör att vi kan styra och utveckla produktion och produkter.

I december 2013 blev vi certifierade för alla tre standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. Det är vi verkligen stolta över. Endast ca 700 av 750 000 företag i Sverige har lyckats med att få sitt integrerade ledningssystem certifierat enligt alla tre standarder.

2018 förnyades samtliga certifikat.

Allt bygger på att vi har grepp om vår verksamhet och säkerställer innehållet i alla arbetsflöden mot kundnytta, lönsamhet, miljöpåverkan och motiverade medarbetare.

Våra processer: verksamhetsflöden.pdf