Föregående
Nästa

Älö Trä Vimmerby AB

Älö Trä Vimmerby AB har fokus på hållbart företagande

Verksamhetens inriktning är med goda relationer och lyhördhet samt med stor portion nytänkande, arbeta med industriellt producera, projektera, marknadsföra och försälja trähus, trähuskomponenter och toalett- och service/dusch byggnader med tillhörande utrustning. Bedriva servicetjänster för våra produkter i hela Norden. Tillsammans med oss skapar du en effektivare produktion och ökad kvalité till en lägre kostnad.

Vi har tre produktområden:
– Byggkomponenter
– Toalett- och service/duschbyggnader
– Stugor och fritidshus
Vi har fyra prioriterade fokusområden:
– Medarbetarna: Vi ger utvecklande och motiverande arbetsuppgifter.
– Kunden: Vi bidrar till att utveckla kundens affärer
– Samhället: Vi tar miljöhänsyn och visar socialt engagemang.
– Ägarna: Vi når långsiktig lönsamhet.

Byggkomponenter

Toalett- och servicehus

Stugor och fritidshus

Några av våra kunder