0492-250 05

Om oss

Älö Trä Vimmerby AB har fokus på hållbart företagande.

I maj månad 2019 köptes verksamheten av tidigare ägare som gjort konkurs. Huvudägare är Tomats Tak & Bygg AB tillsammans med tre tidigare medarbetare, som hade ledande befattningar i dåvarande Älö Trä AB.

I konkursboet ingick även dotterbolaget Toaletthus Norden AB 556754-1957 vilket idag är det operativa huvudföretaget i verksamheten. Namnet ändrades Älo Trä Vimmerby AB.

Huvudmål är att satsa på vårt koncept som leder till en arbetsstandard för hela produktionen tydligt kopplat verksamhetssystemet. Fokus är att vara en av de ledande inom kostnadseffektiv tillverkning för komponentproduktion till hustillverkare inom Sverige.

Vi har arbetat efter ett koncept som leder till en arbetsstandard för hela produktionen, arbetsnamn Älö Trä 20-21.  Fokus är att vara en av de ledande inom kostnadseffektiv tillverkning för komponentproduktion till hustillverkare inom Sverige.

20-20 står även för 3 saker: på 20 månader ska vi bli minimum 20% och upp till 100% så effektivare. När gäller arbetsorganisation och produktivitet samt att det ska vara helt implementerat under året 2021.

Delägare: Thomas Lindqvist, Morgan Svensson saknas på bild Jens Fredriksson och Bernt Björlin

Härligt att vi fått våra tidigare kunders förtroende och nya kunder som visat stort intresse för oss. Vi började med fem personer i produktionen och idag är vi över 20 personer.
Vi har fokus på säkerhet, kund, medarbetare och miljö.

 

Fakta

Omsättningstakt ligger på 33 Msek.

Antal anställda c:a 22 st medarbetare

Vår affärsidé

Vår affärsidé är att genom goda relationer, lyhördhet och flexibelt nytänkande leverera industriellt producerade, funktionella och miljövänliga byggnadslösningar till bostadsproducenter och anläggningsägare.