0492-250 05

Om oss

Älö Trä Vimmerby AB har fokus på hållbart företagande

Älö Trä:s verksamhet bygger på två verksamhetsområden, byggkomponenter och toalett/servicehus.
Tillverkning av byggkomponenter består av ytterväggar, bjälklagskassetter och andra yttreanslutningar till hus. I många projekt tillhandahåller vår kund tillverkningsritningar i andra uppdrag projekterar vi allt från A-ritningar till tillverkningsritningar.

Flexibilitet
Genom att vi projekterar och har korta beslutsvägar har vi möjlighet att på kort tid ställa om produktionen utifrån kundens önskemål och förväntningar. Vi ser flexibiliteten som en absolut förutsättning för att kunna tillgodose våra kunders behov och krav.

Processinriktat arbetssätt
Verksamhetssystemet beskriver vårt processbaserade arbetssätt och de fyra huvudprocesserna är
-Produktutveckling
-Försäljning
-Inköp
-Produktion

Digitalisering
Digitaliseringsresan startade för flera år sedan genom att först digitalisera arbetsorder och ritningar till varje produktionslinje. Sedan några år är MPS-systemet hjärtat i vår produktion. Tack vare vårt MPS-system kan vi enkelt göra inköp, produktionsoptimera material samt kommunicera arbetsorder och ritningar till respektive produktionslinje.

Hållbarhet
God arbetsmiljö och användarmiljö är viktigt för oss. Vi strävar hela tiden efter att minimera spill, minska transporter och optimera våra resurser. Vi köper FSC-märkt virke lokalt och vi hjälper våra kunder med att välja klimatsmarta lösningar.

Kapacitet
Fabriken består av sju olika produktionslinjer för tillverkning av olika typer av komponenter. En del av produktionsytan består av utrymme för montering och sammansättning av nyckelfärdiga toalett/servicehus. 2018 investerade vi i en helt ny vägg- och bjälklagslinje, där vi producerar väggblock eller bjälklagskassetter upp till 4×13 m.

Fakta

Antal anställda 24

Produktionsyta ca 5000 m2 inklusive färdigvarulager

Konstruktionsavdelning

Bjälklagslinje format 4×13 m, möjlighet till ytterligare utökning av kapacitet

Tre vägglinjer

Yta för sammansättning av volym/toalett/servicehus

Två flexibla sammansättningslinjer för mindre komponenter

MPS-system

Vår affärsidé

Genom goda relationer, lyhördhet och flexibla arbetsmetoder levererar vi industriellt producerade funktionella byggnader- och byggkomponenter till bostadsköpare, bostadsproducenter & anläggningsägare inom Norden.