Om oss

Älö Trä Vimmerby AB har fokus på hållbart företagande.

Årsomsättningen i tidigare Älö Trä AB har sedan 2017 varierat mellan 50-70 miljoner kronor. Älö Trä AB försattes den 12/4 2019 i konkurs pga. av olika anledningar.

Under maj månad 2019 köptes hela verksamheten (konkursboet) upp av en konstellation med fyra stycken tidigare personer i tidigare ledande befattningar i Älö trä AB samt ytterligare en utomstående finansiär/delägare(byggföretag).

I konkursboet ingick även dotterbolaget Toaletthus Norden AB 556754-1957 vilket idag är det operativa huvudföretaget i verksamheten, vilket tidigare var det ett försäljningsbolag med inriktning på offentliga Toalettbyggnader, detta bolag är idag namnändrat till Älö Trä Vimmerby AB.

En budgeterad årsomsättning är gjord och omfattar runt 30  miljoner år ett.

Huvudmål är att satsa på vårt koncept som leder till en arbetsstandard för hela produktionen tydligt kopplat verksamhetssystemet. Fokus är att vara en av de ledande inom kostnadseffektiv tillverkning för komponentproduktion till hustillverkare inom Sverige.

Vi har arbetat efter ett koncept som leder till en arbetsstandard för hela produktionen, arbetsnamn Älö Trä 20-21.  Fokus är att vara en av de ledande inom kostnadseffektiv tillverkning för komponentproduktion till hustillverkare inom Sverige.

20-20 står även för 3 saker: på 20 månader ska vi bli minimum 20% och upp till 100% så effektivare. När gäller arbetsorganisation och produktivitet samt att det ska vara helt implementerat under året 2021.

Delägare: Stefan Wernholm, Thomas Lindqvist, Morgan Svensson saknas på bild Jens Fredriksson och Bernt Björlin

Härligt att vi får våra gamla kunders fortsatta förtroende och alla nya kunder som visat stort intresse för oss. Vi började på 5 man i produktionen och efter några månader är vi idag över 20 personer. Vi har alla gått in med inställningen att kunden, medarbetaren och miljön är det viktigaste som finns. Utifrån den positionen ska vi också utmärka oss och vi ska göra skillnad.

 

Fakta

Omsättningstakt ligger på 33 Msek och fortsätter hela tiden att öka.

Antal anställda c:a 25 st fantastiska medarbetare

Vår affärsidé

Vår affärsidé är att genom goda relationer, lyhördhet och flexibelt nytänk leverera industriellt producerade, funktionella och miljövänliga byggnadslösningar till bostadsproducenter och anläggningsägare.